Ponuka školy

aktivita
  • škola je určená pre deti vo veku 2 - 6 rokov
  • poskytuje deťom možnosť získať základy anglického jazyka
  • deti získajú zručnosti v oblasti IKT
  • elokované pracovisko SZUŠ Ružomberok - odbor výtvarný, tanečný