Informácie

aktivita

Informácie pre rodičov


Pri nástupe dieťaťa do SMŠ rodičia dieťaťu prinesú:

 • prezúvky
 • pyžamo
 • náhradnú spodnú bielizeň
 • náhradné oblečenie (tepláky, tričko)
 • hygienické potreby (toaletný papier, hygienické vreckovky, vlhké vreckovky)
 • uterák
 • deti predškolského veku - zubnú pastu aj zubnú kefku

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy:

 • Dieťa od 3 - 6 rokov: 25,- Eur + strava
 • Dieťa predškolského veku: 0,- Eur + doplatok za stravu

Stravné:

 • 1,95 Eur / 1 deň

Rodičovský príspevok:

 • Dieťa predškolského veku: 10,- Eur / mesiac

Komisie a koordinátori


Metodické združenie: Tomaškinová Beáta

Zamestnanci školy


Zriaďovateľ: Tatiana Zanovitová
Riaditeľka školy: Tatiana Zanovitová
Ekonómka školy: Mgr. Katarína Rakovanová
Učiteľky: Tomaškinová Beáta, Hubková Monika, Zanovitová Tatiana
Prevádzkoví zamestnanci: Trčíková Dagmar, Hanuliaková Emília

Kritéria prijímania detí do Súkromnej materskej školy


Kritéria prijímania detí Súkromnej materskej školy, Jesenského 10246/1A, 036 01 Martin v školskom roku 2023/2024 (pdf, 500kB)

Dotazník pre zápis do materskej školy (43kB, pdf)

Dotazník pre zápis do materskej školy (15kB, docx)