Akcie

aktivita

Plánované akcie na školský rok


 • plavecký výcvik
 • návšteva Skanzenu
 • návšteva Turčianskej galérie
 • exkurzia do Hvezdárne
 • projekt Tulip
 • Recyklohry
 • výtvarné, hudobné, športové akcie
 • Vianočná besiedka
 • Vianočné tvorivé dielne
 • lyžiarsky výcvik
 • fašiangový karneval
 • vynášanie Moreny
 • Veľká noc
 • Juniáles