Kontakt


Názov školy: Súkromná materská škola Jesienka
Adresa školy: Jesenského 10246/1A, 036 01 Martin
Zriaďovateľ školy: Zanovitová Tatiana
Riaditeľka školy: Zanovitová Tatiana
Zástupkyňa riaditeľky
školy pre ekonomiku:
Mgr. Katarína Rakovanová
Kontakt: tel: 043/4131536, 0905 242 519,
e-mail: zanovitova.tatiana@azet.sk
Zameranie školy: predškolská výchova
Webmaster: juraj.svoboda@gmail.com
Kontaktné informácie

Kotaktovať nás môžete nasledovne:

  • 043 4131536, 0905242519
  • zanovitova.tatiana@azet.sk
  • http://www.smsjesienka.sk
  • pondelok-piatok: 06.00 - 16.30