O nás

aktivita
Názov školy: Súkromná materská škola Jesienka
Sídlo školy: Mestská časť Ľadoveň-Jahodníky
Zriaďovateľ školy: Zanovitová Tatiana
Vedenie školy: Zanovitová Tatiana
Zástupkyňa riaditeľky
školy pre ekonomiku:
Mgr. Katarína Rakovanová
Kontakt: tel: 043/4131536, 0905 242 519,
e-mail: zanovitova.tatiana@azet.sk
Zameranie školy: predškolská výchova