Oznam pre rodičov súkromnej materskej školy

Od 1.8.2021 dochádza k zmene poskytovania dotácií na stravu pre deti v MŠ. Dotácia bude poskytovaná len deťom, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ a nedosiahli ešte vek 6 rokov a deťom, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste nám do 9.8.2021 doručili potvrdenie z úradu práce, že ste v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie, že si neuplatňujete zvýšený daňový bonus. V opačnom prípade Vám nebude dotácia na stravu pre dieťa priznaná. Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie môžete hodiť do poštovej schránky alebo mailom.

Čestné vyhlásenie - daňový bonus.


Vitajte ...

Naša súkromná materská škola má za cieľ rozvíjať potenciál detskej osobnosti. Na škole realizujeme širokú záujmovú činnosť pre deti.

Naša škôlka sa nachádza v Martine v mestskej časti Jahodníky. Poskytujeme celodennú i poldennú formu výchovy a vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Prevádzka školy je zabezpečená denne od 6.00 hod. do 16.30 hod.

K našej MŠ patrí rozsiahly školský dvor určený na telovýchovné a rekreačné aktivity, na pobyt vonku ako aj záujmovú a hrovú činnosť detí.


Zápis do Materskej školy

V prípade, že máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky dieťaťa do MŠ v termíne do 31.5.2023, ktorá sa nachádza na našej stránke www.smsjesienka.sk. Prihlášku je potrebné potvrdiť lekárom. Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite na mailovú adresu školy zanovitova.tatiana@azet.sk. Deti do materskej školy prijímame počas celého roka, uprednostníme však tie, ktoré budú mať prihlášku podanú do 31.5.2023.

Formulár si stiahnite do počítača, vyplňte a vyplnený dotazník, prosíme zašlite na mailovú adresu školy zanovitova.tatiana@azet.sk. Ak by ste zvažovali pre Vaše dieťa odklad školskej dochádzky alebo sa neviete rozhodnúť či je Vaše dieťa pripravené na nástup do školy prosím uveďte nám to v maily, aby sme Vám mohli podať potrebné informácie.

Dotazník pre zápis do materskej školy (43kB, pdf)

Dotazník pre zápis do materskej školy (15kB, docx)


Kritéria prijímania detí do Súkromnej materskej školy

Kritéria prijímania detí Súkromnej materskej školy, Jesenského 10246/1A, 036 01 Martin v školskom roku 2023/2024 (pdf, 500kB)

Prevádzkové hodiny

Pondelok - Piatok

6:00 - 16:30

budova